Logo
Polacy klepią biedę

prostozmostu.net

13 maja 2016 10:35

 

Zgodnie z danymi GUS ponad 2 mln Polaków żyje w skrajnej biedzie.

I choć, z każdym rokiem poziom ubóstwa w Polsce nieznacznie się zmniejsza to wciąż w skrajnej biedzie żyje ponad 2 mln naszych rodaków a więc ok. 850 tys. polskich gospodarstw domowych. O ubóstwie skrajnym mówimy wtedy, gdy dochód na jedną osobę nie przekracza 545 zł. W przypadku zaś większych gospodarstw domowych - gdy dochód ten dla całego gospodarstwa wynosi mniej niż 1472 zł miesięcznie.

Najczęściej,skrajną biedą dotknięte są wiejskie gospodarstwa domowe, w szczególności te wielodzietne posiadające co najmniej czwórkę dzieci. Nie lepiej sytuacja przedstawia się wśród emerytów. W skrajnej biedzie żyje około 250 tys. emerytów i rencistów. Z kolei najmniejszy odsetek ubóstwa zanotowano w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Z problemem ubóstwa stykają się najczęściej ludzie, którzy utrzymują się z tzw. niezarobkowych źródeł tj. różnego rodzaju świadczeń społecznych.

Najprawdopodobniej jednak w 2015 roku odsetek skrajnie ubogich rodzin zmaleje. Będzie to skutek m.in. wprowadzenia programu 500+ ponieważ jak wynika z danych GUS-u w największym stopniu na biedę narażone są rodziny z dziećmi.

C.

 

za:bankier.pl