Logo
Polska udzieli Ukrainie 68 mln euro kredytu na remont dróg

13 listopada 2016 13:12

Sławomir Nowak, szef ukraińskiego urzędu do spraw dróg, ogłosił, że Polska sfinansuje remont na sześciu przygranicznych drogach na zachodzie Ukrainy. Ministerstwa podpisały umowę na remont około 175 km nawierzchni.

Według informacji służby prasowej Państwowej Agencji Dróg Ukrainy, której szefem w październiku został Sławomir Nowak, w czwartek zawarto umowę, na mocy której Polska udzieli Ukrainie kredyt 68 mln euro. Podpisy złożyli zastępca polskiego ministra infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i zastępca ministra infrastruktury Ukrainy Jurij Ławreniuk podczas dwudniowej misji naszego ministerstwa na Ukrainie. Wydaje się dość symboliczne, że właśnie z Polską planujemy wdrożyć ten ważny projekt dla rozwoju dróg granicznych - powiedział szef Ukrawtodor Sławomir Nowak. Dla Ukrainy gruntowna naprawa każdego kilometra jest niezwykle ważna. Jestem pewien, że dla obu krajów inwestycja ta otworzy nowe możliwości tranzytowych i turystycznych oraz skonsoliduje nasze stosunki handlowe i gospodarcze - dodał.

Uruchomienie kredytu jest konsekwencją podpisania umowy między Ukrainą i Polską już we wrześniu 2015 r. Nasz rząd przyznał łącznie 100 mln euro, z czego 68 mln euro pójdzie na remont dróg, 25 mln euro dostanie Państwowa Służba Fiskalna i urząd celny, a 7 mln euro Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

NW

Źródło: money.pl