Logo
Polski, historia, matematyka. MEN przedstawia nowy program dla szkół

21 stycznia 2017 16:20

 

– Cztery lekcje matematyki, pięć godzin polskiego w tygodniu przez całą szkołę podstawową, jedna lekcja historii w tygodniu od IV klasy i dwie lekcje historii od V klasy – przewiduje projekt ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało plan nauczania, czyli rozporządzenie ministra edukacji, w którym w którym określono godziny nauczania danego przedmiotu na poszczególnych etapach nauczania. Projekt nowego rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania skierowano do konsultacji społecznych. Dokument wydano po reformie edukacji minister Zalewskiej, która likwiduje gimnazja i wprowadza 8-letnią szkołę podstawową oraz 4-letnie liceum ogólnokształcące. W 8-letniej podstawówce w klasa I-III – tak jak do tej pory – występować będzie tzw. nauczanie wczesnoszkolne. Plan przewiduje 20 godzin lekcji tygodniowo, składa się na to: m.in. edukacja polonistyczna, języków obcych nowożytnych, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja informatyczna i edukacja techniczna. Od IV klasy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, tj. język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Od V klasy w miejsce wprowadzona zostanie geografia i biologia. W klasie VII dojdzie drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII  wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki trwać będą  do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki – do VII klasy włącznie.

BF

Źródło: telewizjarepublika.pl