Logo
Powstała mapa tornad w Europie. Jest na niej Polska

Miejsca, w których w 2016 r. widziano tornada (ESWD)

25 grudnia 2016 14:58

Rok 2016 był obfity w występowanie zjawiska trąb powietrznych w Europie. Organizacja ESSL (ang. European Severe Storms Laboratory) zajmująca się obserwacją i gromadzeniem danych dotyczących pogody, postanowiła zliczyć i osadzić na mapie wszystkie tegoroczne tornada.

Według danych ESSL na starym kontynencie w 2016 roku wystąpiło ok. 600 trąb powietrznych, zarówno tych na lądzie jak i nad akwenami wodnymi (trąby wodne). W Polsce zanotowano 11 takich przypadków. 

Stworzona przez organizacje baza tornad ESWD (ang. European Severe Weather Database), bazuje na doniesieniach ludzi. Najwięcej takich zjawisk zanotowano w Krajach Beneluksu, Danii oraz we Włoszech.

Najmniej trąb powietrznych występuje na Półwyspie Iberyjskim, Skandynawii oraz na zachodzie Rosji. Jest to związane z warunkami atmosferycznymi, które nie sprzyjają powstawaniu tornad. Przypomnijmy: trąby powietrzne tworzą sie w wyniku zmieszania ciepłych i zimnych mas powietrza zderzających się ze sobą z różnych stron.

Polska nie jest krajem wolnym od tornad. W 2016 roku w naszym kraju zanotowano 11 takich przypadków, z czego 6 nad Bałtykiem - trąby wodne. Oprócz tego występują także huragany, które nierzadko niszczą nawet budynki mieszkalne, m, in. na Podlasiu.

źródło: tvnmeteo
BS