Logo
Prezydent podpisał ustawę o płacy minimalnej

8 sierpnia 2016 13:39

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP 5 sierpnia nowelizacją ustawy o minimalnej stawce godzinowej, od 2017 roku za godzinę pracy pracodawaca będzie musiał zapłacić minimum 12 zł, a po waloryzacji - około 13 zł.

W ustawie znalzł się zapis, że minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku - w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 roku będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z propozycją rządu - 2 tys. zł brutto), również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana. W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej. Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Zwiększą się również uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która uzyska prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia bez uprzedzenia przedsiębiorców i o każdej porze dnia i nocy. W godzinach pracy kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia PIP będzie mogła prowadzić kontrolę wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową, będzie też mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. W ustawie przewidziano także sankcje za naruszenie nowych przepisów. Za wypłacanie wygrodzenia w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie grozić kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., a część przepisów w dniu ogłoszenia ustawy i 1 września br.


Natalia Wiślińska

Źródło: praca.wnp.pl