Logo
Program 500 plus: Rządowi zabraknie 5 mld zł. "Pieniądze się znajdą"

11 sierpnia 2016 11:12

W rozmowie z "Pulsem Biznesu" Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów przyznał, że rządowi brakuje 5 mld zł na sfinansowanie programu 500+ w przyszłym roku. Innego zdania jest Ministerstwo Finansów, które twierdzi, że nie ma żadnych sygnałów o braku płynności w realizacji zadań wynikających z programu Rodzina 500+". 

Obecnie brakuje około 5 mld zł na finansowanie programu 500+, ale je znajdziemy – powiedział Henryk Kowalczyk. Chodzi o pieniądze na wypłatę świadczeń w 2017 roku, kiedy na program PiS potrzebne będzie już 23 mld zł. Rząd cały czas zapewnia, że wypłata środków z programu 500+ nie jest zagrożona, bo dodatkowe pieniądze znajda się w kasie państwa po uszczelnieniu systemu podatkowego.

W oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Finansów czytamy: Zapewnienie stabilnego finansowania Programu 500+ będzie możliwe dzięki już wprowadzonym w życie, a także zaplanowanym reformom, które będą miały pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa". "Chociaż większość efektów działań uszczelniających system podatkowy zacznie pojawiać się począwszy od 2017 r., to już w I półroczu 2016 r. można było zaobserwować odwrócenie trwającej od wielu lat tendencji do zmniejszania wpływów podatkowych w stosunku do PKB. Z informacji resortu wynika, że według wstępnych szacunkowych danych, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. były wyższe o 10,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a same dochody podatkowe zwiększyły się o 7,4 proc. r/r. "Same wpływy z podatku VAT były w tym okresie o 4,5 mld zł większe niż rok wcześniej. 

Minsterstwo Finansów wskazuje, ze dochody budżetu państwa w 2017 roku będą też większe dzięki wprowadzanym w roku 2016 podatkom od instytucji finansowych i od sprzedaży detalicznej.

Natalia Wiślińska

Źródło: money.pl