Logo
Projekt Nowoczesnej: Za znieważenie homoseksualistów groziłyby trzy lata więzienia

fot. Paweł Jaworski

4 lipca 2016 17:06

Nowoczesna chce większych kar za mowę nienawiści. Projekt partii Ryszarda Petru przewiduje wyższe kary za znieważanie i stosowanie gróźb wobec homoseksualistów.

Projekt Nowoczesnej przewiduje zmiany w kodeksie karnym. W myśl nowych przepisów za znieważenie osoby homoseksualnej groziłoby trzy lata więzienia, za stosowanie gróźb - pięć lat. Aktualnie przepisy zakazują stosowania gróźb, publicznego znieważania oraz nawoływania do nienawiści z uwagi na narodowość, przynależność etnisczną, wyznaniową i rasową.

Partia Ryszarda Petru chce, aby do tej listy dodać także płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność czy też orientację seksualną. Od wielu lat o zmiany w kodeksie karnym w podobnym brzmieniu apelowały środowiska LGBT. 

 
Paweł Jaworski
Źródło: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza / fot. Paweł Jaworski