Logo
Publikujemy zasady "Konstytucji dla biznesu". 8 punktów, które mają zmienić polską gospodarkę

fot. 300polityka

19 listopada 2016 10:43

Wczorajsze ogłoszenie planu Morawieckiego, który w dokumencie "Konstytucja dla biznesu" proponuje zmiany, mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, spotkało się z licznymi komentarzami. Podstawą deklaracji, jest 8 zasad, na których opiera się dokument.

"Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, a państwo to nie jest krwiopijca. To nie buduje wspólnoty, silnego państwa, w tych dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły sukces, budowana jest płaszczyzna porozumienia, kompromis. Musimy ten kompromis budować i stawiam to sobie jako absolutnie nadrzędne zadanie. Zbudowanie płaszczyzny porozumienia i w ramach Konstytucji dla biznesy chcemy takie mechanizmy zaproponować. Chcemy, aby były one jak najszybciej wdrożone" – mówił Morawiecki.

1. Co nie jest zabronione, jest dozwolone – „Wydawałoby się, że to taka oczywista zasada, która powinna być od dawna, ale u nas do tej pory było odwrotnie i trudno było poruszać się w meandrach przepisów. Ta zasada przenika przez wszystkie punkty konstytucji, to zasada wolności gospodarczej”.

2. Zasada pewności prawa – „Ta zasada powinna być oczywista, ale nie była. Chcemy, żeby zapisy nie mogły działać wstecz, żeby, jeśli pewne zasady interpretacyjne zostaną w odpowiedni sposób skonsumowane przez przedsiębiorców, żeby nie groziły kary wstecz”.

3. Zasada proporcjonalności – „Dzisiaj często urząd wzywa nas, prosi o te dane, które już ma. Zasada proporcjonalności to zasada proporcjonalności pewnych kar, problemów. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy za wycinkę drzewa rekordzista dostawał karę 170 tysięcy złotych. Chcemy uporządkować tego typu relacje, żeby nie było tego typu ryzyka”.

4. Zasada domniemania uczciwości – „Jeżeli w styku relacji między kontrolą urzędem a przedsiębiorcą będą występowały wątpliwości, to chcemy stosować tę rzymską zasadę w całej rozciągłości. Choć zdajemy sobie sprawę, że będzie szereg spraw spornych”.

5. Obsza mediacji – „Kultura krajów dojrzałych charakteryzuje się tym, że zamiast sądów, powoływani są mediatorzy – tak jest dużo lepiej prowadzić spory i do tego chcemy dążyć, by ucywilizować sposób rozwiązywania sporów”.

6. Zasada milczącej zgody – „Jeżeli jest 30, 60 dni na ogłoszenie decyzji i ta decyzja nie przychodzi, to obywatel ma domniemaną zgodę. To jest zasada, która ma zmusić urzędy do działania w pewnym tempie, w rygorze rynkowym, bo przedsiębiorcy wiedzą, że dla nie czas jest niezbędny”.

7. Pakiet 100 uproszczeń.

8. Utworzenie instytucji rzecznika przedsiębiorców i komisji wspólnej rządu i przedsiębiorców.

PJ
Źródło: Konstytucja dla biznesu