Logo
Puławy: wydano 2 mln zł na aktywizację Romów, ale żaden z nich nie podjął pracy

www.visitmalopolska.pl

19 czerwca 2016 15:19

Siedmioletni program dofinansowania społeczności Romów właśnie się zakończył. W Puławach przeznaczono na to 2 mln złotych, które miały przyczynić się do wzrostu zatrudnienia wśród społeczności romskiej. Niestety żaden z nich nie podjął pracy.

Wszystkie osoby objęte programem nadal czerpią pieniądze z zasiłków, mimo okazji do rozpoczęcia pracy zarobkowej. Radni miasta debatują nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Ich zdaniem, Romom pasuje ich obecna sytuacja, która uważają za swoją tradycję. „Nic nie zmienia się od pokoleń, a wręcz się nasila – Brak edukacji, brak umiejętności czytania i pisania, powszechność chorób, brak jakiejkolwiek osoby z tej grupy, która podjęłaby pracę i wyrwałaby się z tego zaklętego kręgu dając pozytywny przykład innym.” – komentował Paweł Maj, radny niezrzeszony. Informacja o zmarnowaniu 2  mln złotych może doprowadzić do kolejnych konfliktów między Romami a Polakami.

KD

za:parezja.pl