Logo
Radziwiłł: Wykorzystywanie marihuany w medycynie jest rodzajem promocji tego narkotyku

3 września 2016 14:10

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że marihuana jest środkiem niebezpiecznym i nie może być udostępniana na zasadach takich, jak witamina C. Zaznaczył, że leki, które zawierają marihuanę, zanim trafią do pacjentów, powinny przejść odpowiednie procedury i badania. Jednocześnie przypomniał, że już teraz część pacjentów może korzystać z leków, które zawierają marihuanę. 

Konstanty Radziwiłł wyraził opinię, że zainteresowanie wykorzystywaniem marihuany w medycynie jest rodzajem promocji tego narkotyku. Sprzeciwił się także używaniu sformułowania "medyczna marihuana", wskazał że właściwsze jest określenie "marihuana wykorzystywana w medycynie". Nie ma marihuany medycznej i niemedycznej. To jest pojęcie, które weszło w obieg i bardzo mocno chciałbym z tym polemizować. To tworzy wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś substancją szczególną, która powinna w oczywisty sposób mieć swoje miejsce i regulacje - uważa minister.

Obecnie jedynym produktem leczniczym zawierającym kannabinoidy i dopuszczonym do obrotu w Polsce jest Sativex. Pod koniec sierpnia resort zdrowia poinformował, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obecnie nie proceduje żadnych wniosków o dopuszczenie do obrotu leków zawierających kannabinoidy.

Natalia Wiślińska

Źródło: Onet.pl