Logo
Rumuński Senat po raz trzeci odrzucił projekt ustawy o związkach partnerskich

7 listopada 2016 20:34

Wyższa izba rumuńskiego parlamentu jest nieugięta wobec małżeństw jednopłciowych. Większością 68 głosów, senatorowie po raz trzeci oddalili projekt ustawy pośrednio legalizującej związki partnerskie autorstwa Remusa Cernea, jedynego deputowanego partii zielonych. 

Senatorowie murem za normalnością, a wątpliwości nie mają nawet liberałowie - Rodzina nie jest ani tradycyjna, ani nie-tradycyjna. Rodzina jest tylko jedna - komentuje sprawę Ben-Oni Ardelean, reprezentant partii liberalnej. Tego samego zdania są socjaldemokraci: "Nie możemy zrównywać rodziny ze związkami partnerskimi tego typu" twierdzi senator Șerban Nicolae.

Teraz projekt trafi do izby niższej, tam jednak czeka go podobny los. Wątpliwości wyraża jednie prezydent. Zapytany o stanowisko wobec omawianego projektu ustawy, wezwał do: „tolerancji, otwartości i akceptowania innych – z ich wadami i zaletami włącznie”. 

Stanowisko Rumunii wobec związków jednopłciowych najlepiej wyraża inicjatywa Koalicji Rządzącej z dnia 23 maja 2016 r. Wprowadzono wtedy poprawki do konstytycji, które jasno definiują rodzinę: małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny. 20 lipca 2016 r. rumuński Trybunał Konstytucyjny Rumunii stwierdził zgodność tej propozycji z ustawą zasadniczą. Swoje poparcie wobec powyższego dodatku do konstytucji wyraziło aż 3 miliony obywateli tego kraju, co stanowi ponad sześciokrotność wymaganej liczby. Żaden projekt nigdy nie otrzymał tak wysokiego poparcia społecznego. 

źródło: ordoiuris.pl
BS