Logo
Rusza nabór do "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce". Skorzystają z aktywizacji zawodowej?

18 sierpnia 2016 08:22

Na stronie internetowej ngo.pl pojawiła się informacja o realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Do 16 października 2016 roku można składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na realizację w 2017 roku zadań w ramach tego projektu.

Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz dziedzina komplementarna edukacja kulturalna. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w dwóch obszarach aktywności. Po pierwsze, jest to kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym (programy lokalne). Drugim obszarem wsparcia są tzw. Małe granty, czyli zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczące jednej dziedziny.

Biorąc pod uwagę dość małe zainteresowanie społeczności romskiej integracją i aktywizacją zawodową w poprzednich latach można mieć obawy o efektywność realizacji programu.

Natalia Wiślińska

Źródło: ngo.pl