Logo
Rząd zlikwidował Radę ds. walki z rasizmem i ksenofobią

www.commons.wikimedia.pl

6 maja 2016 10:04

**Zarządzenie z 29 kwietnia o rozwiązaniu Rady  zostało opublikowane w "Monitorze Polskim". Rada została powołana w 2011 roku decyzją ówczesnego premiera Donalda Tuska. Rada była odpowiedzialna za "koordynację działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji".**

Jednym z głównych zadań Rady było:  "zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji". 

Ponadto "monitorowanie i analizowanie obszarów występowania zjawisk dyskryminacji rasowej", tworzenie planu działań w zakresie przeciwdziałania ksenofobii czy "prowadzenie działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji".

pw

Źródło: www.kresy.pl