Logo
Rządowy projekt "Za życiem" trafił do Sejmu. Zajmie się nim komisja polityki społecznej i rodziny

2 listopada 2016 16:57

Rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” wpłynął w środę do Sejmu. Został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego, a w czwartek projektem ma się zająć sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

 

Według informacji zamieszczonych na stronie internetoej Sejmu, projekt dotyczy „wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m.in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. 
Projekt przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Świadczenie to ma przysługiwać matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

NW

Źródło: tvpparlament.pl