Logo
Rzepliński sponsorowany przez Niemców

fot. Wikimedia Commons

18 października 2016 10:04

Jak ujawniły Wiadomości TVP, organizację imprezy wystawionej w rocznicę powstania Trybunału Konstytucyjnego wsparła niemiecka Fundacja Konrada Adenauera, która reprezentuje interesy rządzącej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Kwota wsparcia wynosiła 20 tys. złotych. Resztę dołożył związany z Platformą Obywatelską prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Czym jest Fundacja Konrada Adenauera? Na stronie organizacji czytamy:

Wolność, sprawiedliwość i solidarność są hasłami przewodnimi, którymi w swojej pracy kieruje się Fundacja Konrada Adenauera (FKA). FKA jest fundacją polityczną, ideowo bliską Unii Chrześcijańsko Demokratycznej (CDU). Pierwszy niemiecki kanclerz i współtwórca CDU, Konrad Adenauer (1876-1967), łączył tradycje społeczno-chrześcijańskie, konserwatywne i liberalne. Jego nazwisko jest symbolem demokratycznej odbudowy Niemiec, oparcia polityki zagranicznej na transatlantyckiej wspólnocie wartości, wizji zjednoczonej Europy i polityce państwa w duchu społecznej gospodarki rynkowej. Jego duchowa spuścizna jest dla nas zarówno zadaniem, jak i zobowiązaniem.

Na co zostały przeznaczone pieniądze? Taka konferencja wymaga niemałego wkładu finansowego, czy na tłumaczenia czy na obsługę techniczną, na przerwy kawowe i lunch. I w tym Fundacja Adenauera ma swój udział - mówi dla Wiadomości TVP Falk Altenberger, przedstawiciel fundacji. 

W imprezie, która odbyła się w sobotę, brali udział prominentni politycy byłego obozu rządzącego. Oprócz nich, na konferencji pojawił się także szef Komisji Weneckiej. 

 

źródło: TVP

N.