Logo
Rzepliński: Ustawa z 22 lipca praktycznie zamrażała Trybunał

fot. Wikimedia Commons

11 sierpnia 2016 16:02

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński na briefingu odniósł się do nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Skomentował też opinię marszałka Senatu, który przekonywał, że należy zmienić prezesa TK.

"Wyrok w sprawie K39/16 jest ostateczny. Ostateczny znaczy ostateczny i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP. Odpis wyroku z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi zostanie doręczony uczestnikom postępowania. I oczywiście każdemu innemu organowi konstytucyjnemu, o którym wspomina ustawa z 25 czerwca 2015 roku" – ogłosił Rzepliński.

"To wyznacza ustawa. Nie ma jeszcze daty. Mamy datę Zgromadzenia Ogólnego, które będzie debatować nad projektem budżetu TK na 2017 rok, który przygotowujemy, zgodnie z wytycznymi, które przedstawił minister finansów" – komentował słowa marszałka dotyczące konieczności zmiany prezesa TK.

"Ta ustawa z 22 lipca praktycznie zamrażała Trybunał. W sensie dosłownym – nie mógłby przez pół roku orzekać. A przez instytucje sędziów blokujących, prokuratora generalnego blokującego uniemożliwiałby w ogóle orzekanie TK. I zniechęcałby sędziów do przygotowywania rozstrzygnięć" – przekonywał.

 

PJ
Źródło: 300polityka