Logo
Rzeź Wołyńska to efekt wojny polsko-ukraińskiej? Tak twierdzi ukraiński IPN

12 lipca 2016 21:32

Wołodymyr Wiatrowycz, prezes ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, twierdzi że nie było czegoś takiego jak Rzeź Wołyńska, zamiast tego w tamtym okresie trwała wojna między Polską a Ukrainą.

Ukraiński odpowiednik IPN wydał 380 dokumentów świadczących ponoć o wojnie jak miała mieć miejsce  w latach 1942-1947 między Polakami a Ukraińcami. To jej częścią, jak twierdzą pracownicy instytutu na czele z prezesem, było ludobójstwo na Wołyniu. Dodatkowo za przyczynę konfliktu, podaje się akcję przesiedleńczą Polaków z Chełmszczyzny zainicjonowaną przez Niemców, co ponoć skutkowało „rozpoczęciem terroru przez Polaków, który przeniósł się potem na Wołyń”. Polakom zarzuca się też kolaborację z Niemcami oraz napad na ukraińskie wsie. Polska strona nie skomentował jeszcze tej sytuacji.

KD

Za:wmerutum.pl