Logo
Scheuring-Wielgus składa doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez ks. Jacka Międlara

fot. Wikimedia Commons

17 sierpnia 2016 13:15

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z partii Nowoczesna złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez księdza Jacka Międlara. To już kolejny pozew po tym, jak parlamentarzystka wypowiedziała wojnę "mowie nienawiści" w Internecie. O sprawie poinformowała na profilu społecznościowym.

"W dniu 13 sierpnia 2016 roku zamieścił na swoim profilu na serwisie społcc/nościowy ni Twitter nad zdjęciem posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Joanny Scheuring - Wielgus, wpis w brzmieniu, cyt.: „Konfident ko, zwofermiczka zabijam« 1aborcji) i islamizacji. Kiedyś illa takich była brzytwa f Diii prawda i modlitwa7". czym groził pokrzywdzonej popełnieniem na jej szkodę przestępstwa, która to groźba wzbudziła w niej uzasadnioną obawę, źc będzie spełniona, to jest przestępstwa z art. 100 $ I k.k.," – pisze w zawiadomieniu pełnomocnik Joanny Scheuring-Wielgus.

"W dniu 13 sierpnia 2016 roku zamieścił na swoim profilu na serwisie społccznościowym Twitter nad zdjęciem posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Joanny Scheuring Wielgus, wpis w brzmieniu, cyt: ..Konfidentka. zwolenniczka zabijania (aborcji) i islamizacji. Kiedyś dla takich hyla brzytwa' Dziś prawda i modlitwa?“, czym publicznie nawoływał do popełnienia występku i zbrodni, to jest przestępstwa z. art. 255 ¡5 I i 2 k.k." – zwraca uwagę w dalszej części zawiadomienia.

"W dniu 14 sierpnia 2016 roku zamieścił na swoim profilu na serwisie społccznościowym Twitter fotomontaż przedstawiający wizerunek Europejskiej Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług pani Elżbiety Bieńkowskiej z ogoloną głową, opatrzony podpisem w brzmieniu, cyt.: ..Bieńkowska po wizycie w Polsce“, a także poprzedził go własny m wpisem w brzmieniu: ..Czyżby stworzyła koalicje : Joanną Scheuring! Wielgus? Ja im oferuje prawdy i modlitwy" – podkreśla.

"Powyższy czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 255 g 1 i 2 k.k. Zgodnie z an. 255 g 1 k.k , kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie natomiast z an. 255 g 2 k.k.. kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – pisze w uzasadnieniu autor zawiadomienia. 

"Wprawdzie cytowany wpis nic wskazuje sposobu i celu uży cia brzytwy, jednakże biorąc pod uwagę kontekst całej wypowiedzi, nie ulega wątpliwości, iz chodzi o użycie brzytwy w celu popełnienia na innej osobie przestępstwa, przy czym w gre może wchodzić może zarówno przestępstwo z art 148 $ I k.k . jak i przestępstwa z art. 156 k.k.. art. 157 k.k.. czy art. 217 k.k." – dodaje.

 

Paweł Jaworski
Źródło: Joanna Scheuring-Wielgus / Twitter