Logo
Słowacja: Nowe prawo przeciwko Islamowi

30 listopada 2016 22:03

Parlament Słowacji przyjął ustawę, która blokuje możliwość uznania islamu za jedną z oficjalnych religii w kraju. Zaostrzono także przepisy dotyczące budowy meczetów. 

Projekt ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące religii zgłosiła Słowacka Partia Narodowa, która jest jednym z członków koalicyjnego rządu premiera Roberta Fico. Dokument przyjęty przez parlament zakłada, że aby grupy wyznaniowe mogły prowadzić szkoły lub otrzymywać dotacje z budżetu państwa, muszą liczyć przynajmniej 50 tysięcy wyznawców, nie 20 tysięcy, jak było to dotychczas. Ustawę poparło dwie trzecie składu parlamentu, w tym przedstawiciele koalicji rządzącej i opozycji.

Nowe regulacje utrudnią również budowę meczetów na Słowacji, gdzie nie istnieje żadne oficjalne miejsce modlitwy dla muzułmanów. Według oficjalnych danych na Słowacji żyje 2000 tysiące muzułmanów, jednak Fundacja Islamska na Słowacji twierdzi, że jest to 5000 osób.

NW

Źródło: Wprost.pl