Logo
Służba zdrowia dla wszystkich i następca NFZ

twitter.com

26 lipca 2016 21:18

Rada Ministrów przyjęła strategię reformy służby zdrowia. Główne jej założenia to bezpłatna służba zdrowia dla wszystkich, nie tylko ubezpieczonych i zastąpienie NFZ kolejnym urzędem – Urzędem Zdrowia Publicznego. Służba zdrowia finansowana ma być z PIT.

Najważniejszą zmianą jest pełna powszechność opieki zdrowotnej. Ma być ona darmowa dla wszystkich, nie tylko opłacających składkę. Służba zdrowia nie będzie finansowana, jak zapowiadano wcześniej bezpośrednio z budżetu, ale z funduszu celowego „Zdrowie”. NFZ , którego minister Radziwiłł nazywa „państwem w państwie”, do 2018 r. zostanie zlikwidowany. Powstanie na jego miejsce Urząd Zdrowia Publicznego, który zasilać będzie określony procent podatku dochodowego, mający wzrastać. W 2025 roku na ochronę zdrowia przeznaczane być już 6%.  Obecnie jest to ok. 4,8% PKB. Przykładowo Węgry wydają na ten cel 5,1% PKB, Słowacja 5,6%, Czechy 6,3%., Finlandia 6,8%, Wielka Brytania 7,8%, Niemcy 8,7%, a Holandia 10,2%.

Ma powstać też sieć szpitali różnej kategorii: powiatowych, ponadpowiatowych i regionalnych, wojewódzkich i klinicznych.. Niezależnie mają być finansowane placówki pediatryczne i onkologiczne.

Konstanty Radziwiłł, były prezes naczelnej Izby Lekarskiej, jest typowany jako jeden z ministrów, który najszybciej może stracić stanowisko. Sam Jarosław Kaczyński mówił o opóźnieniach w reformie ochrony zdrowia.

Obecnie do specjalistów czeka się m miesiącami, a nawet latami. To samo tyczy zabiegów. Brakuje leków ratujących życie, choćby dla chorych na nowotwory.

Źródło: Money.pl

DZ