Logo
Sondaż potwierdza: Amerykanie boją się ISIS

8 maja 2016 04:53

Wśród Amerykanów przeprowadzono sondaż, który miał na celu zbadać postrzegane przez nich poczucie zagrożeniu ze strony konkretnych państw lub ugrupowań. Aż 73% ankietowanych za największe zagrożenie dla USA wskazało ISIS.

W sondażu przeprowadzonym przez CNN wypowiedzieli się do stopnia zagrożenia stwarzanego przez takie państwa, jak: Rosja, Chiny czy Iran oraz terrorystów z ISIS. Czterostopniowa skala przewidywała następujące możliwości do wyboru: "bardzo poważne zagrożenie", "umiarkowanie duże zagrożenie", "nieznaczące zagrożenie" oraz nie stanowi "żadnego zagrożenia". Aż 73% respondentów amerykańskich za bardzo poważne zagrożenie uznało terrorystów ISIS. Na kolejnym miejscu znalazły się Iran i Korea Północna z 43%, następnie Chiny – 24% i Rosja – 21%. 

Co do Rosji, jako „umiarkowanie duże zagrożenie” wskazało ją 40% Amerykanów, a 22% jako „nieznaczące”. Nie 
stanowi ona zaś żadnego zagrożenia dla 15% badanych.

NPo

Źródło: http://www.kresy.pl/