Logo
Sprawozdania finansowe Nowoczesnej i Razem definitywnie odrzucone

22 września 2016 17:47

Ponad 6 milionów złotych straci Nowoczesna w związku z podtrzymaniem przez Sąd Najwyższy decyzji o odrzuceniu sprawozdania finansowego. 40 tys. złotych straci również Partia Razem, której też odrzucono oświadczenie finansowe.

Odrzucenie sprawozdania finansowego wiąże się z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Państwowy Komitet Wyborczy w połowie lipca. Obydwie partie nielegalnie przelały pieniądze z konta partii na konto komitetu wyborczego.

Partia Razem została ukarana kwotą 10 tys. zł - tyle wyniosła kwota nielegalnego przelewu. Ponadto 30 tys. złotych zostanie zabrane Razem z państwowej dotacji. W podobny sposób została ukarana Nowoczesna, która utraci aż 75% subwencji z budżetu państwa.

źródło: wyborcza.pl

PS