Logo
"Stop Bankowemu Bezprawiu" krytykuje prezydencką ustawę ws. frankowiczów. "Projekt służy interesom banków"

5 sierpnia 2016 17:07

Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" opublikowało oświadczenie, w którym poddaj ostrej i zdecydowanej krytyce projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, przedstawiony przez Kancelarię Prezydenta RP w dniu 2 sierpnia​ 2016 roku.

Stowarzyszenie apeluje o zaprzestanie procedowania projektu, który w jego opinii jest szkodliwy dla kredytobiorców oraz dla systemu prawnego i ekonomicznego Rzeczypospolitej. Projekt ustawy nie jest zgodny z prawem i sprawiedliwością, stanowi wielostronne zagrożenie dla polskiej gospodarki, a w konsekwencji wszystkich obywateli oraz nie jest zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej. Jest całkowicie sprzeczny z zapowiedziami wyborczymi Pana Andrzeja Dudy wyrażanymi wielokrotnie, a także jego zapowiedziami już jako Prezydenta RP - wskazują autorzy apelu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia podnoszą argument, że projekt nie przywraca równości stronom umowy, nie zrównuje też kredytów odnoszonych do walut obcych z kredytami złotówkowymi, co Prezydent Andrzej Duda obiecywał i zapowiadał publicznie wiele razy. Wyrażają również ubolewanie, że strona społeczna została faktycznie odsunięta od prac nad projektem ustawy w ostatnich miesiącach. Odsunięci zostali także eksperci mający zdanie inne niż bankowi lobbyści. W efekcie projekt ustawy służy wyłącznie interesom łamiących polskie prawo banków i tworzonego przez nie sytemu, co zostało literalnie napisane na str.24 uzasadnienia. Nie jest dla nas zrozumiałe dlaczego banki nie są przez ustawę zmuszone do zwrotu wszystkich nienależnie pobranych świadczeń. Tego typu działanie ustawodawcy, będzie jasnym sygnałem dla kolejnych fal masowych oszustw, które niewątpliwie pojawią się w następnych latach, pozbawiając nadziei następne pokolenie Polaków. Nie możemy się na to zgodzić, aby w sposób nielegalny, na barkach polskich rodzin, finansowane były nawet najbardziej właściwe cele. Jako obywatele musimy widzieć, że prawo i sprawiedliwość nie są pustymi hasłami, które w istocie pozwalają bezprawnie zagarniać nasze ciężko zarobione pieniądze przez silniejszych i mających lepsze relacje z władzą - piszą przedstawiciele stowarzyszenia. 

Oświadczenie kończy się wezwaniem Prezydenta RP do zaniechania dalszego procedowania ustawy. Apelujemy, by zły projekt ustawy złożony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie był procedowany przez żadną instytucję państwa polskiego, by został przez Prezydenta wycofany. Wierzymy, że w Parlamencie Rzeczpospolitej powstanie w tej sprawie ustawa zgodna z prawem, rozsądkiem, sprawiedliwością i etyką.

 

Natalia Wiślińska

Źródło: bankowebezprawie.pl