Logo
Syryjski patriarcha: nie przetrwamy, jeśli Zachód nie zmieni polityki

8 sierpnia 2016 11:32

"Przetrwania tych ludzi na Bliskim Wschodzie nie zapewni pełna hipokryzji, makiaweliczna polityka Zachodu!" - powiedział Ignacy III Younan, patriarcha Antiochii. W swoim przemówieniu na zjeździe Rycerzy Kolumba w Toronto ostro skrytykował politykę państw Zachodu wobec Syrii. 

Biskup uważa, że jeżeli Zachód nie zmieni swojej polityki, kościoły wschodnie czeka apokalipsa. "Zagrożone jest więc nie tylko życie chrześcijan, ale i w ogóle istnienie Kościołów Wschodnich, które trwają tam bezpośrednio od czasu Apostołów" - mówił patriarcha.

Hierarcha nawołuje Zachód do zerwania swoich związków z Zachodem. Twierdzi, że nie można uważać islamu za "religię pokoju". 

PS