Logo
Tomasz Greniuch "Pod komendą Bartka"

fot. Pod komendą "Bartka"

12 czerwca 2016 22:21

Nowa książka Tomasza Greniucha, poświęcona Henrykowi Flame ps."Bartek"  legendarnemu dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych to dzieło, które z całą pewnością można nazwać najbardziej obszerną monografią Zgrupowania Leśnego NSZ.

Autor książki postarał się o przybliżenie postaci legendarnego dowódcy w oparciu o materiały archiwalne, pisma, wydawnictwa ciągłe, relacje, opracowania oraz przekaz ustny i pisemny byłch żołnierzy "Bartka". Książka zawiera 504 strony. Na jej kartach znajdziemy między innymi szczegółowy życiorys Henryka Flame, opis oddziału NSZ na Śląsku Cieszyńskim, kontekst historyczny dotyczący okupacji niemieckiej i komunistycznej.

Bardzo istotną częścią książki jest rozdział poświęcony budowaniu struktur i funkcjonowaniu Zgrupowania Leśnego Oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych. W tej części znajdziemy informacje o metodach werbunkowych, wywiadzie, kontrwywiadzie, systemie łączności, konspiracji, uzbrojeniu, kontaktach zagranicznych, kontaktach z Kościołem katolickim. Nie zabrakło też miejsca na szczegółowy opis struktur: sztabu, organizacji, metod dowodzenia, działań i dyscypliny.

Tomasz Greniuch opisuje także najnowsze odrycia pod Starym Grodkowem, gdzie zamordowano ponad 100 żołnierzy oddziału "Bartka". Książka jest także unikalnym zbiorem niepublikowanych dotąd wierszy, modlitw oraz pieśni pochodzących z oryginalnego Notatnika Służbowego dowódcy plutonu Narodowych Sił Zbrojnych.

Wszystkich zainteresowanych lekturą książki Pod Komendą "Bartka" odsyłamy na aukcję (kliknij tutaj), gdzie można nabyć książkę wraz z autografem autora.

 

Paweł Jaworski
Źródło: facebook.com/BartekNSZ