Logo
Twój pracownik kradnie? Będziesz mógł stracić firmę

wikipedia.org

22 lipca 2016 21:35

Takie rozwiązanie chce wprowadzić minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.  Projekt zakłada tzw. konfiskatę rozszerzoną, która w efekcie której majątek może stracić nie tylko przestępca gospodarczy, ale także osoba trzecia (czyli nie sprawca przestępstwa) w przypadku, kiedy nie zachowała ona ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Przestępstwo, po którym państwo może skonfiskować przedsiębiorcy majątek, musi być dokonane na kwotę ponad 200 tys. zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce także wprowadzić  zarządcę przymusowego. Wyznaczać go będzie w postępowaniu przygotowawczym – prokurator, a w sądowym – sąd. celem zarządu przymusowego jest m.in.  zatrzymanie rzeczy i dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie oraz ustalenie składników mienia, które mogą podlegać przepadkowi

Projekt był negatywnie opiniowany przez sędziów, jednak pozytywnie przez prokuratorów, którzy są podlegli Ziobrze. Co ciekawe, o kontrowersyjnych pomysłach negatywnie wypowiadała się działające przy pani premier Rada Legislacyjna, która wskazywała niezgodność niektórych zapisów projektowanej ustawy z konstytucją.  

Ten projekt uderza w uczciwych ludzi - mówi Business Insider Polska Krzysztof Kajda z Konfederacji Lewiatan.

Ziobro chce, by jego pomysły weszły w życie najpóźniej na jesieni. PiS w kampanii wyborczej zapowiadało zwiększenie ściągalności podatków jako główne źródło zwiększeniu dochodów budżetowych. Temu służyć mają też zmiany w prawie karnym.

 

Źródło: businessinsider.com.pl

DZ