Logo
Uchodźcy.Włoski dziennikarz oskarża Polaków o pogrzebanie idei Jana Pawła II

wikipedia.org

11 maja 2016 09:54

 

Włoski pisarz i dziennikarz katolicki Andrea Tornielli zarzuca Polakom, że ci podążając za węgierskim rządem Victora Orbana i zamykając drzwi przed uchodźcami pogrzebali nauczanie Jana Pawła II o imigrantach i ich rodzinach.

Włoski dziennikarz pisze w tekście, który ukazał się na portalu Vatican Insider, że wpatrzony w węgierskiego premiera rząd Beaty Szydło zupełnie zapomniał o dziedzictwie Papieża Polaka, który przez lata zapisał tysiące stron o emigracji i jej źródłach. Na potwierdzenie swoich słów Włoch przytacza np.fragmenty orędzia Jana Pawła II ze Światowego Dnia Migrata i Uchodźcy z 1985 roku gdzie papież pisał o potrzebie wolności integracji i o włączaniu migrantów w życie społeczeństw krytykując jednocześnie niecheć wobec obcych wynikającą z nacjonalistycznego poczucia wyższości.

Tornieli przypomina, że dla papieża Jana Pawła II wspieranie uchodźców było kwestią priorytetową. Wielokrotnie zresztą Jan Paweł II nawoływał do przyjmowania uchodźców uciekających przed niebezpieczeństwem.

Dziennikarz przytacza również fragmenty wypowiedzi JPII z 1987 roku, gdzie papież stwierdzał, że kraje bogate nie mogą lekceważyć problemu migrantów czy zamykać granic lub zaostrzać prawa, tak aby nie pogłębiać istniejących już ogromnych różnic między krajami bogatymi a biednymi, w których rodzi się migracja. Walka «świeckich katolików o promocję człowieczeństwa musi być mocniejsza niż walka tych innych».
 
Na koniec włoski publicysta przywołuje ponownie wypowiedź papieża, w której Ojciec Święty prosił, by nie zapominać, że w emigrantach spotykamy Jezusa a różnorodność kulturowa, etniczna i językowa należy do porządku ustanowionego w akcie stworzenia i jako taka nie może być zlikwidowana.

Zdaniem Włocha właśnie wyżej wspomniana treść nauczania Karola Wojtyły została w Polsce na dobre zapomniana.

C.

 

za:deon.pl