Logo
Ujemny przyrost naturalny, więcej mieszkańców Europy

pixabay.com

20 lipca 2016 20:43

W 2015 r. po raz pierwszy w Unii Europejskiej wystąpił ujemny przyrost naturalny. Dzięki gwałtownej imigracji liczba ludności UE jednak wzrosła.

W ubiegłym roku urodziło się 5 mln 100 tysięcy osób,  a zmarło 5 mln 200 tysięcy. Oznacza to, że po raz pierwszy wystąpił ujemny przyrost naturalny w Unii Europejskiej.

Najmniej urodzeń było w greckich, a także krajach południowych, uważanych za katolickie, ale borykających się z kryzysami: Włoszech i Portugalii. Liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się zaś o 1%. Zanotowano 25, 5 tys. więcej zgonów niż urodzeń.

Saldo migracji było natomiast dodatnie i wyniosło prawie 1 mln 900 tysięcy.

Europa, jest to kontynent, który najszybciej się wyludnia. Jeżeli chodzi o stare państwa Unii, czy o dawnych mieszkańców Europy, sytuacja jest szczególnie dramatyczna, dlatego że w zasadzie w całej Unii Europejskiej przyrost naturalny jest na bardzo niskim poziomie. W zasadzie nie ma państwa, w którym byłaby zastępowalność pokoleń. Chyba jedynym w tej  chwili takim krajem jest Francja, w której współczynnik dzietności przekracza 2,15. Jeżeli ten proces nie będzie zahamowany pod tym względem, grozi to tym, że dojdzie do wymiany pokoleniowej, wymiany etnicznej Europy. To oczywiście ma swoje dalsze konsekwencje – w sposób radykalny zmienia się kultura Unii Europejskiej – mówi dr Bogdan Więckiewicz, socjolog.

Źródło: kresy.pl

DZ