Logo
UNIDO pomaga Chinom

fot. Wikimedia Commons

22 grudnia 2016 02:00

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, która niedawno obchodziła swoje 50-lecie postanowiła pomóc Państwu Środka w dalszym rozwoju, jak również Chiny zobligowały się do wspierania organizacji.

Pomoc, którą do tej pory udało się zaoferować polegała przede wszystkim na wspieraniu tworzenia specjalnych stref ekonomicznych czy parków technologicznych. Teraz inne kraje członkowskie mają nadzieję, że uda im się podzielić sukces Chińskiej Republiki Ludowej w tym zakresie.

Ponadto UNIDO asystowała Chinom w wypełnianiu obietnic zawartych w Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i Protokole Montrealskim. Także wspierała Państwo Środka w przekształcaniu przedsiębiorstw, aby były bardziej ekologiczne. Dzięki czemu Chiny zmniejszyły emisję dwutlenku węgla o 55%.

We wrześniu 2015 roku podczas szczytu klimatycznego ONZ zaadoptowano Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju, co było pewnego rodzaju wejściem w nowy etap pomiędzy organizacją a Chinami.

Katarzyna Hajduk
Na podstawie: en.people.cn