Logo
W Białymstoku stanie pomnik „Inki”

16 listopada 2016 16:13

Sąd konkursowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku wyłonił laureata konkursu rzeźbiarskiego na przygotowanie projektu pomnika Danuty Siedzikówny ps. „Inki”. Wygrał projekt firmy z Krakowa. 

Do konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego Danutę Siedzikównę zgłoszono dziesięć prac. Sąd konkursowy wybrał trzy najlepsze propozycje. Pierwszą nagrodę w wysokości 10 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji, czyli postępowania w trybie z wolnej ręki, otrzymał autor pomnika oznaczonego symbolem „I”: Pracownia Rzeźby „Forma”, Karol Badyna z Krakowa. Przedmiotem negocjacji będzie koszt i termin realizacji projektu, a także uzyskanie pozwolenia na budowę. Drugą nagrodę w wysokości 7 tys. zł przyznano autorowi koncepcji oznaczonej symbolem „J”: Grzegorzowi Witkowi (Kobyłka). Sąd konkursowy postanowił również wyróżnić pracę konkursową „F” (3 tys. zł), której autorami są Pracownia Jackowski Michał oraz TT&B Studio Architektury i Grafiki Tomasz Rogala (Białystok). 

Pomnik będzie realizacją zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2016. Projekt ten, poświęcony Danucie Siedzikównie uzyskał aż 3370 głosów w głosowaniu białostoczan. Pomnik zostanie postawiony na terenie zabytkowego Parku Planty w Białymstoku.

NW

Źródło: Prawy.pl