Logo
Wicekonsulem Polski w Wielkiej Brytanii będzie działaczka RAŚ

5 czerwca 2016 12:52

Wicekonsulem w Manchesterze została mianowana Katarzyna Cichos - działaczka samorządowa popierana przez Ruch Autonomii Śląska.

"Gratuluję Radnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich Pani Katarzynie Cichos ponieważ została zakwalifikowana na stanowisko ds. konsularnych w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze. Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie tytułów konsularnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych ww. zostanie nadany tytuł wicekonsula.Urzędu Konsula w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze (Wielka Brytania). Niech ta prestiżowa nominacja będzie inspiracją dla mieszkanek i mieszkańców Siemianowic Śląskich. Do tej pory nikt z Siemianowic Sląskich nie piastował tak wysokiego Urzędu w korpusie dyplomatycznym" - poinformował Tomasz Dzierwa, radny Siemianowic związany z PiS. 

Cichos startowała w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 roku z poparciem Ruchu Autonomii Śląska.

PS