Logo
Większość Polaków pozytywnie ocenia Andrzeja Dudę

fot. Wikimedia Commons

30 sierpnia 2016 20:03

Według badania CBOS, prawie 54 proc. badanych pozytywnie ocenia prezydenta Andrzeja Dudę. Przeciwnego zdania jest 34 proc. respondentów. 

Podczas badania pytano także o ocenę prac parlamentu. Tutaj wyniki wyglądają dokładnie odwrotnie: do Sejmu zły stosunek ma 57 proc. badanych, a pozytywny zaledwie 26 proc. W przypadku Senatu rezultat jest podobny. Negatywną ocenę wystawiło 46 proc. pytanych, a pozytywną - 27 proc.

Pracownicy CBOS podają, że najlepiej o prezydenturze Dudy wypowiadają się ludzie starsi, często pochodzący z małych miejscowości bądź wsi. To samo dotyczy osób bezrobotnych oraz zarabiających najmniej. 

Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy wielkich miast (powyżej 100 tys.) , posiadający wyższe wykształcenie i pełniący funkcje kierownicze w swoich pracach.

 

źródło: wpolityce.pl

N.