Logo
Wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej

youtube.pl

13 maja 2016 18:22

Z inicjatywy włoskiego europosła Piernicola Pediciniego w Parlamencie Europejskim zgłoszony został wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Powodem jest brak publikacji naukowych kryteriów dla związków endokrynnie czynnych - substancji zaburzających działanie układu hormonalnego człowieka.

Wniosek uzyskał poparcie wymaganej jednej dziesiątej spośród 751 członków PE. Tym samym głosowanie nad nim ma odbyć się na czerwcowej sesji Parlamentu. Zgodnie z traktatem unijnym – jeśli wniosek o wotum nieufności poprze dwie trzecie europosłów biorących udział w głosowaniu, Komisja Europejska będzie musiała ustąpić. Jak przekonują wnioskodawcy, nie wywiązała się ona z obowiązku publikacji kryteriów naukowych, pozwalających wyróżnić związki endokrynnie czynne (EDC), mających negatywny wpływ na układ hormonalny człowieka. Takie związki stosowane są jako składowe opakowań produktów żywnościowych, kapsułek leków oraz w kosmetykach.

Już w 2013 r. Komisja Europejska miała przyjąć regulacje dotyczące EDC, aby w ten sposób zminimalizować szkodliwe oddziaływanie tych związków na człowieka, jednak nie wywiązała się z tego zadania. W odpowiedzi na to Trybunał Sprawiedliwości UE w 2015 r. orzekł, że KE naruszyła w ten sposób prawo unijne.

 

 

NPo

Za: http://wiadomosci.wp.pl