Logo
Wyburzyli 33 kościoły, postawili 1000 meczetów. Jaka będzie Francja?

fot. Pixels

4 sierpnia 2016 14:18

Francja zmienia się na nszych oczach. Jeden z największych laickich krajów będzie w przyszłości największym muzułmańskim państwem Europy? Wszystko na to wskazuje. W miejsce burzonych kościołów przybywa meczetów.

Od 2000 roku we Francji wyburzono 33 chrześcijańskie kościoły. W tym samym czasie powstało ponad 1000 meczetów. Amerykański instytu Pew Research Center opublikował raport, w którym wskazuje, że do 2050 roku liczba muzułmanów niemal dorówna liczbie chrześcijan na świecie, przy czym wyznawców Allaha będzie przybywać najszybciej na świecie za sprawą wskaźników urodzeń, które w przypadku muzułmańskich kobiet wręcz szybują. Na tle bardzo niskiej dzietności kobiet w krajach uznawanych za chrześcijańskie konsekwencje takiego stanu rzeczy są oczywiste.

Raport "Przyszłość światowych religii: prognozy na lata 2010-2050" wymienia też państwa, gdzie według prognoz do 2050 roku chrześcijanie nie będą stanowić już większości: Australia, Wielka Brytania, Benin, Francja, Macedonia, Nowa Zelandia, Bośnia i Hercegowina oraz Holandia.We Francji, Nowej Zelandii i Holandii największą grupę mają stanowić osoby niezwiązane z żadną religią, choć trzeba nadmienić, że obraz struktury społecznej w Europie znacząco zmienia się pod wpływem imigrantów.

 
PJ
Źródło: niewygodne.info.pl, Pew Reaserch Center