Logo
Wyjście Wielkiej Brytanii z UE wywoła efekt domina

youtube.pl

9 maja 2016 17:46

W ośmiu dużych krajach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzono sondaż, badający ich stosunek do Brexitu. Mimo iż większość uczestników badania wypowiedziało się za dalszym członkostwem swego kraju we Wspólnocie, to prawie 50% oceniło, że wyjście z niej Wielkiej Brytanii grozi wywołaniem podobnego efektu w innych krajach UE.

Badanie przeprowadzono wśród takich krajów, jak: Belgia, Francja, Hiszpania, Polska, Niemcy, Włochy, Szwecja i Węgry. Ponad połowa wyborców czterech ostatnich państw uważa, że jeśli Brytyjczycy zagłosują za wyjściem z Unii Europejskiej, to za ich śladem pójdą także inne kraje. Natomiast  58% Włochów i 55% Francuzów chce przeprowadzenia plebiscytu u siebie, bez względu na to, jaki będzie wynik głosowania w Wielkiej Brytanii.

W wymienionych krajach nadal przeważają jednak głosy, opowiadające się za pozostaniem w strukturach unijnych. Za ich opuszczeniem chciałoby głosować 48% Włochów, 41% Francuzów, 34% Niemców i 26% Hiszpanów. W Polsce odsetek zwolenników wyjścia z UE jest najniższy i wynosi 22%. Mimo tego jednak we Włoszech Ruch Pięciu Gwiazd domagający się wyjścia ze strefy euro urósł do rangi drugiego ugrupowania w kraju, we Francji odejścia od wspólnej waluty domaga się skrajnie prawicowy Front Narodowy.

Uśrednione ujęcie z ośmiu badanych krajów pokazuje, że 49% ich mieszkańców uważa, iż Brytyjczycy zagłosują za Brexitem, co w większym stopniu odbiłoby się gospodarce Unii Europejskiej, niż samej Wielkiej Brytanii. Sondaż przeprowadzono w dniach 25 marca – 8 czerwca na grupie 500 – 1000 respondentów z każdego, objętego badaniem kraju.

 

 

NPo

Za: http://wiadomosci.onet.pl/