Logo
Zbliżenie na linii Chiny-Norwegia

fot. Wikimedia Commons

29 grudnia 2016 16:52

Po sześciu latach napięcia na linii Oslo-Pekin przyszła pora na odwilż.  W poniedziałek 19 grudnia ministrowie spraw zagranicznych  Norwegii i Chin wydali oświadczenie, w którym podkreślili przede wszystkim normalizację w ich kontaktach (politycznych i dyplomatycznych). Powodem napięcia było nagrodzenie Noblem w 2010 roku dysydenta LiuXiaobao.

W oświadczeniu można między innymi przeczytać, że strona norweska akceptuje politykę wewnętrzną i zagraniczną Chin oraz ich suwerenność, jak również przywiązuje dużą uwagę do interesów Państwa Środka. Poprzez konsultacje obie strony zawarły konsensus opierający się na wzajemnym zaufaniu. Mają one pielęgnować tradycje i przyjaźń zawartą. Pragną również rozwinąć kontakty w dziedzinie gospodarki, transportu, kultury, technologii oraz wymiany międzyludzkiej.

Katarzyna Hajduk
Na podstawie: en.people.cn