Logo
Znamy tekst uchwały o „ukraińskich ofiarach polskiego ludobójstwa”

4 sierpnia 2016 17:49

Ołeh Musij, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, oublikował na Facebooku tekst projektu uchwały upamiętniającej „ofiary ludobójstwa dokonanego przez Państwo Polskie na Ukraińcach w latach 1919–1951”. 

Według dokumentu, odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było radosnym świętem i zwycięstwem sprawiedliwości dla narodu polskiego, lecz jednocześnie stało się ogromną tragedią i katastrofą dla setek tysięcy Ukraińców, którzy wówczas zamieszkiwali terytorium Rzeczypospolitej. Jak czytamy w projekcie uchwały: historia ziem ukraińskich, będących we władaniu II Rzeczpospolitej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to historia niesprawiedliwości, gnębienia, ucisków i represji. Autor uznaje losy tych ziem za historię ludobójstwa narodu ukraińskiego dokonywaną systematycznie i konsekwentnie przez państwo polskie. Musij stwierdza: Prawda o tych wydarzeniach powinna stać się podstawą porozumienia i wzajemnego przebaczenia między narodem polskim i ukraińskim. Przeszłości nie można zmieniać , ale trzeba ją znać, by nie doszło do powtórki, dla pokoju i pojednania, dla szczęśliwej przyszłości naszych dwóch narodów. W projekcie można przeczytać o„polonizacji, kolonizacji, pacyfikacji i fizycznym wyniszczaniu Ukraińców oraz o okrutnych masowych zabójstwach ukraińskich cywilów zamieszkujących Galicję Wschodnią, Wołyń i Zakerzonie. Autor uznaje wszystkie te działania za wynik antyukraińskiej polityki państwowej Polski. 

Jeśli tekst uchwały zostanie zaakceptowany w komisjach Rady Najwyższej Ukrainy, zostanie poddany głosowaniu w ukraińskim parlamencie. Przypuszczalnie będzie miało to miejsce we wrześniu, po przerwie wakacyjnej w pracach parlamentu. 
 

Natalia Wiślińska

Źródło: TVP Info