Logo
Zobacz, jak wypłacano miliony złotych z Funduszu Reprywatyzacji. Wystarczył świstek

8 listopada 2016 08:46

Na swojej stronie Ministerstwo Skarbu opublikowało szokujące informacje, dotyczące afery reprywatyzacyjnej. Warszawski ratusz miał wypłacać miliony złotych handlarzom roszczeń na podstawie kuriozalnych dokumentów.

Fundusz Reprywatyzacji to jeden z państwowych funduszów celowych, który ma na celu zaspokajanie roszczeń dawnych właścicieli nieruchomości zajętych przez Skarb Państwa. Od 2001 roku do 31 grudnia 2015 roku Minister Skarbu Państwa zrealizował 1 178 wniosków na łączną kwotę ponad 2 mld zł.

MSP sprawdziło, jak były wydatkowane pieniądze z Funduszu Reprywatyzacji przez warszawskich urzędników w poprzednich latach. Okazało się, że stołeczny ratusz omijał sformalizowane procedury, które przewidywały dokładną weryfikację dokumentów rzekomych spadkobierców nieruchomości bądź posiadaczy praw.

Jednym z przykładów jest wniosek Marka Mossakowskiego o przyznanie astronomicznej kwoty 20 mln złotych, z czego jedna czwarta pochodziła z Funduszu Reprywatyzacji. Dokument został napisany ręcznie i raczej przypomina receptę, a nie pismo ws. milionowego "odszkodowania".

Do świstka dołączono wyciąg z aktu notarialnego oraz "wniosek" o odszkodowanie. To wystarczyło.