Logo
ZPP: Polscy przedsiębiorcy obawiają się pogorszenia sytuacji gospodarczej

20 września 2016 13:47

Znamy wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wśród przedsiębiorców sektora małych i średnich firm. Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP wyniósł 43,84 punktu, co oznacza pesymistyczne nastroje w sektorze.

Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej, rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometra poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm.

Najmniejsze obawy o sytuację gospodarczą w perspektywie drugiego półrocza 2016 roku mają przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego (tutaj wskaźnik osiągnął wartość 48,2 pkt). Zaniepokojeni są natomiast działający na rynku w handlu i usługach (wartość wskaźnika oscyluje w granicach 42 pkt). Na ogólną wartość Indeksu Busometr istotnie wpłynął komponent „koniunktura gospodarcza”, (40,18 punktu). Zdaniem 20 proc. przedsiębiorców, w ciągu najbliższych miesięcy, koniunktura ulegnie poprawie, blisko połowa jednak spodziewa się jej pogorszenia (49 proc.).

Nie wygląda to najlepiej, jednak pocieszającym jest fakt, że nie odnotowaliśmy znaczącego spadku w stosunku do odczytu z początku pierwszego półrocza 2016 roku. Różnica pomiędzy wynikiem poprzedniego i aktualnego Indeksu Busometr to nieco ponad 2 punkty, co w kontekście badań naukowych, ociera się o granicę błędu statystycznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że rząd powinien podjąć działania, które sprawią, że wskaźnik będzie systematyczne rósł, ponieważ obecnie przedsiębiorcy nie patrzą zbyt optymistycznie w przyszłość – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

NW

Źrodło: wprost.pl