Logo
Żydzi przed konsulatem RP: Antysemityzm wyssaliście z mlekiem matki

8 maja 2016 04:43

Przed konsulatem RP w Nowym Yorku zgromadzili się Żydzi – głównie uczniowie szkoły średniej Rambam Mesvita High School w Lawrence, w stanie Nowy Jork, gdzie zorganizowali protest. W czasie jego trwania wznosili okrzyki jednoznacznie oskarżające Polaków o współudział w Holokauście - „3 miliony Żydów zamordowanych w Polsce”, „Nie zapomnimy!”, „Polska spłynęła krwią” i wiele innych. Szacunki podają, że w proteście uczestniczyło 150 – 200 osób, głównie młodzieży.

Organizatorzy protestu powoływali się przede wszystkim na publikacje Jana Tomasza Grossa, krytykowali także polski rząd za to, że próbuje na nowo pisać historię oraz dąży do „zanegowania udziału Polaków w Shoah”. Na trzymanych przez uczestników tablicach widniały napisy: „3 miliony Żydów zamordowanych w Polsce”, „Nie zapomnimy!” 

Organizator protestu - Rabin Zev Friedman, stwierdził, że to Polska ponosi odpowiedzialność za istnienie i funkcjonowanie „polskich obozów śmierci”, ponieważ „Polacy się na to godzili”. „Jesteście odpowiedzialni za Holokaust, bo pozwoliliście, by na terenie waszego kraju powstało najwięcej obozów śmierci (...) Izraelscy politycy mówią, że antysemityzm wysysacie z mlekiem matki” – mówił dalej.

Podczas manifestacji rozdawano ulotki przygotowane przez Polsko-Żydowski Komitet Dialogu, przedstawiające polski punkt widzenia – odmienny od interpretacji Grossa, przypominające m.in. losy rodziny Ulmów, która za pomaganie Żydom przypłaciła życiem. Polscy obserwatorzy czwartkowego protestu byli świadkami niewiedzy jego uczestników. Uczniowie nie wiedzieli nawet, że w czasie II Wojny Światowej Polska jako państwo nie istniała.


NPo

Źródło: http://www.kresy.pl/