Logo
Czas na silną Endecję!

Adam Andruszkiewicz

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Adam Andruszkiewicz

20 maja 2016 20:18

Od czwartku jestem współtwórcą nowego, endeckiego środowiska, które za swój cel obrało odbudowę Narodowej Demokracji w naszym kraju. Pracę formacyjną wśród młodego pokolenia na tym odcinku realizują organizacje takie jak Młodzież Wszechpolska. W moim przekonaniu wciąż brakuje jednak organizacji, która ideowy zapał będzie w stanie przekuć w usystematyzowane polityczne działania. Często ludzie, widziałem takich dziesiątki i setki, kończąc swoja działalność w organizacjach młodzieżowych nie znajdowali polityczno-społecznej oferty dla siebie. Środowiska te, ze względu na swój formacyjno-wychowawczy oraz młodzieżowy charakter nie mogły spełnić ich oczekiwań. Nie spełniła ich także partia Ruch Narodowy. Próby by RN zreformować, nadać mu nowy kształt i tchnąć w niego nowego ducha, spełzły na niczym. Pora zatem na zmiany.

Zarys naszych celów przedstawiliśmy wczoraj, podczas konferencji prasowej z udziałem Rafała Ziemkiewicza. To właśnie zaangażowanie osób takich jak on, w co głęboko wierzę, zbuduje nasz ideowy wymiar i da tak potrzebny, a tylekroć marnowany zapał i mam nadzieje wsparcie Polaków, którym nasze idee są bliskie. Najbliższe miesiące i druga połowa roku to będzie czas wytężonej pracy ideowej, programowej i organizacyjnej. Pracy, podkreślam, nie zaś jej deklarowania. Ideowość i formacja, które nie są poparte działaniem prowadzą na manowce, nie przynosząc żadnych efektów. Te ostatnie są czymś z czego zarówno ja, jak i moi koledzy, którzy będą budować stowarzyszenie, będziemy rozliczani. 

W życiu kieruję się zasadą, że jeśli już coś robić, to tylko z pełnym zaangażowaniem. Dlatego właśnie, w związku z faktem zaangażowania w nową inicjatywę oraz po dyskusji wewnętrznej w naszym środowisku, zdecydowałem się podjąć decyzję o zwołaniu zjazdu wyborczego Młodzieży Wszechpolskiej. Historia MW dowodzi, że nic nie szkodzi jej tak bardzo jak zaangażowanie w bieżącą politykę. Deklarując to, nie mogę sam tego swoim postępowaniem negować. Pora na zmiany, również i w MW. Po konsultacjach z Koleżankami i Kolegami postanowiłem zwołać zjazd Młodzieży Wszechpolskiej na 2 lipca. To na nim Wszechpolacy w toku dyskusji i polemik podejmą decyzję o swojej przyszłości. Jednocześnie dzis poinformowałem sekretarza partii RN o rezygnacji z członkostwa w tym ugrupowaniu. Wszechpolakiem pozostaje się do końca życia, zaś na zarzuty ze strony obecnych władz partii, nie będę odpowiadał. Moją odpowiedzią będzie kontynuacja ciężkiej, narodowej pracy w stowarzyszeniu Endecja.

Już dziś zapraszam rownież wszystkich, do działalności w Endecji, która będzie zrzeszała osoby, którym bliska jest idea Wielkiej Polski. Poinformujemy Was o terminie Zjazdu i możliwości przystąpienia do struktur. Wszyscy wspólnie, musimy zbudować silne środowisko, które będzie w stanie realnie wpływać na naszą rzeczywistość, jednocześnie przygotowując merytoryczne projekty dla Polski. Czas dokonać nad Wisłą wymiany elit.

Czołem Wielkiej Polsce!

  

     Adam Andruszkiewicz