Logo
Jest miejsce dla Romana Dmowskiego w nowej podstawie programowej

Rafał Dobrowolski

 doktor historii, autor wielu publikacji nt. historii ruchu narodowego, prezes Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ.

13 grudnia 2016 08:46

1 grudnia resort edukacji przedstawił projekt przyszłej podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Środowiska endekokomuny z nostalgią wspominające czasy koalicji PO-PSL na forach internetowych i portalu facebook podniosły alarm jakoby postać Romana Dmowskiego znikła z podstawy programowej. Informacja taka pojawiła się także na forum historia.org.pl gdzie przeczytać możemy: „Według obecnie obowiązującej podstawy programowej z historii dla szkół podstawowych w dziale dotyczącym odrodzenia państwa polskiego: Uczeń zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego".

Według przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu nowej podstawy dla szkół podstawowych z programu nauczania znika nazwisko Dmowskiego. Powyższy zwrot zastąpiono innym: Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach

http://historia.org.pl/2016/12/04/dmowski-zniknie-z-podstawy-programowej-do-historii/ post ten został udostępniany przez osoby kojarzone z tzw. endekokomuną oraz konserwatyzmem katechonicznym, obie grupy cechuje nostalgia za okresem PRL i sympatie prorosyjskie.

Należy dokładnie przestudiować zaprezentowany przez ministerstwo edukacji narodowej dokument aby dostrzec tani populizm autorów notatki. Obecny system edukacji oparty jest na 3-letnich etapach kształcenia: 3 lata nauczania wczesnoszkolnego w szkole podstawowej, następnie w tej samej szkole 3 –letni etap nauczania przedmiotowego, potem 3-letnie gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna, której długość jest zależna od typu szkoły. W tym systemie kształcenia w szkole podstawowej historia nauczana jest przez 3 lata (klasy 4-6).

Po przeprowadzonej reformie przywrócony zostanie system sprzed reformy Handkiego i w szkole podstawowej historia będzie nauczana przez 5 lat, z czego pierwszy rok (klasa 4) przeznaczony jest na prezentacje elementów historii Polski: od średniowiecza - czasów Mieszka I po historię najnowszą. Twórcy podstawy programowej wykazali  18 symbolicznych postaci, których ich zdaniem najbardziej wpisały się w historię naszego narodu. Właściwe i systematyczne nauczanie historii rozpocznie się w klasie 5 i potrwa do klasy 8 (4 lata szkolne). Od tego momentu Autorzy podstawy programowej operują zagadnieniami, z którymi będzie musiał się zapoznać uczeń odnowionej podstawówki, Wśród tematów przewidzianych dla klasy 7 są nieodłącznie związane z osobą Romana Dmowskiego. W podstawie programowej dla klasy 7 możemy odnaleźć zagadnienia zadania dla uczniów takie jak 

- rozróżnienie postaw społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców – trójlojalizm, praca organiczna, ruch spółdzielczy;

- formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków;

- narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy);

- charakterystyka sporów orientacyjnych w latach 1908–1914,

-ocena polskiego wysiłku zbrojnego, dyplomatycznego, pracy państwowotwórczej podczas wojny,

-formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej (od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”);

- proces wykuwania granic: wersalskie decyzje i powstańczy wysiłek (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat     (wschód);

A także wiele zagadnień związanych z dziejami Polski międzywojennej.

Należy zadać sobie pytanie czy autorzy notatki z forum historia.org.pl świadomie wprowadzali opinię społeczna w błąd czy znalezioną w internecie lekturę dokumentu ograniczyli do zastosowania skrótu CTRL+F i wpisanie frazy „Dmowski”? – pozostawmy bez odpowiedzi.

 

RD