Logo
Donald Trump przemawia na Kongresie Polonii Amerykańskiej w Chicago
29 września 2016 15:45

Donald Trump przemawia na Kongresie Polonii Amerykańskiej w Chicago.