Logo
Korwin Mikke: Takiej ilości głupoty, to jeszcze w tym parlamencie nie widziałem!
5 października 2016 10:22

Debata na temat handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.