Logo
Unia Europejska – Koniec Utopii - część 1
6 maja 2016 06:13

Utopie nie sprawdzają się w rzeczywistości. Nic dziwnego, że pomnik pychy socjalistów – Unia Europejska, chyli się ku upadkowi. Przyjrzyjmy się projektowi pod nazwą UE w przeddzień jego upadku...