2800 złotych dla bezrobotnych?! To dodatek…

Jak wiadomo partia rządząca od czasu kiedy przejęła władzę w Polsce wprowadziła wiele programów socjalnych w tym 500 plus czy mieszkanie plus. Teraz od kilku miesięcy cała Polska walczy z epidemia koronawirusa. Z tego też powodu rząd zaproponował konkretną pomoc. 

Od kilku miesięcy cała Polska walczy z epidemią koronawirusa. Z powodu epidemii sporo osób straciło pracę, która była ich jedynym źródłem utrzymania. Z tego też powodu partia rządząca zaproponowała pomóc takim osobom. Przysługuje im dodatek solidarnosciowy za 1400 zlotych. Wypłacany ma być przez 2 miesiące dlatego też dodatek w sumie wyniesie 2800 zlotych.

Kto dokładnie może go otrzymać? Ostatnio ZUS wydał dokument w tej sprawie.

„O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.”

-możemy przeczytać w oświadczeniu przygotowanym przez ZUS.

„Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.”

– zaznaczył ZUS.

Jaka jest Wasza opinia na temat tego dodatku solidarnosciowego? Myślicie, że pomoże to rodzinom?

Źródło: o2.pl

Foto: Pixabay.com

Komentarze

Komentarze