Co z uczelniami po 1 października? Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, jak będzie wyglądało funkcjonowania uczelni od 1 października 2020 roku.

Podkreślono, że nie będzie rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni. Dotychczasowe, obowiązujące od 25 maja, straci moc 30 września.

Zamiast tego zostaną stworzone warunki bezpiecznego powrotu do nauki studentów, doktorantów i wykładowców. Chodzi o maksymalne ograniczenie możliwości zakażenia się koronawirusem.

fot. Pixabay

Uczelnie mają dokonać przeglądu własnych przepisów, które regulują zasady organizacji oraz bezpieczeństwa kształcenia i pracy. Muszą one uwzględniać możliwość podejmowania uchwał online.

Dotyczy to uchwał wydawanych przez: kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach, rzeczników i komisje dyscyplinarne, komisje oraz inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.

Organy uczelni również mają móc podejmować decyzje zdalnie. Ponadto zajęcia dla doktorantów będą mogły być prowadzone online.

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło prace nad zmianą przepisów, która umożliwi uczelniom realizację zajęć, gdy podejmą decyzje o prowadzeniu części kształcenia na odległość. Zmiana przepisów umożliwi prowadzenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęć na studiach na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów – podano

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomniało, że podjęło wiele działań związanych z koronawirusem. Specjalne wytyczne w tej sprawie zostały opracowane przez środowiska akademickie oraz skonsultowane z konferencjami rektorów i przedstawicielami studentów oraz doktorantów.

Fot. Pixabay

Komentarze

Komentarze