Gigantyczna kara dla firm kolejowych! To był nielegalny proceder

Prezes UOKiK nałożył 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych. Chodzi o zmowę przetargową.

Ukarano: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów wraz ze spółkami zależnymi – Trade-Port i Nasycalnią Podkładów w Czeremsze, a także ThyssenKrupp GFT Polska, Track Tec oraz Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim.

Wszyscy ci przedsiębiorcy wzięli udział w przetargu, organizowanym przez PKP PLK, na dostawy drewnianych podkładów kolejowych. Chodzi o lata 2014 i 2015.

Byli to jedyni w Polsce przedsiębiorcy, którzy mogli dostarczyć tzw. belki, na których montuje się szyny.

– W materiałach zebranych w czasie naszego postępowania doskonale widać mechanizm niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie. W zmowie wzięli udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wówczas w stanie złożyć ofertę, co oznacza, że zamawiający nie miał możliwości uczciwego wyboru wykonawcy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Ustalono, że ThyssenKrupp i KZN Bieżanów utworzą konsorcjum i razem z Track Tec złożą oferty na obydwa zadania. Pozostałe firmy miały nie wziąć udziału w przetargu, ale miały uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Fot. Pixabay

Cel zmowy był prosty. Chciano uniknąć rywalizacji o zamówienie oraz zapewnić wyższe ceny. Plan nie powiódł się, bo PKP PLK unieważniły przetarg w związku z podejrzeniem zmowy.

Kary dla poszczególnych firm:

Track Tec z Warszawy- 7 579 902,27 zł
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” – 2 948 654,16 zł
Nasycalnia Podkładów w Czeremsze – 1 543 545,62 zł
Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim – 1 312 465,85 zł
ThyssenKrupp GFT Polska – 83 269,76 zł
TRADE-PORT z Katowic – 4 484,25 zł

Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie.

Fot. Pixabay

Komentarze

Komentarze