Minister zdrowia ma nowy pomysł. Poprosił o pomoc…

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ma nowy plan na uzdrowienie służby zdrowia. O pomoc poprosił ekspertów. Grupa specjalistów składa się z przedstawicieli szeroko pojętego środowiska medycznego. Zespół ma wskazać obszary, które wymagają zmian, a także zaproponować zmiany istniejących rozwiązań.

Grupa ma również przygotować strategię rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

– Nie będziemy wykonywali pracy od zera w tym zakresie. W dużym stopniu oprzemy się na wynikach i wnioskach narodowej debaty “Wspólnie dla zdrowia”. Naszą dyskusję rozpoczęliśmy od omówienia pomysłu na tzw. recovery plan. Chodzi o przywrócenie pełnej dostępności do usług medycznych, która była ograniczona przez pandemię i jednocześnie nadganiania deficytu zdrowia, który wynika z trwającej pandemii – powiedział Adam Niedzielski.

Zespół oprze swoją pracę na: pakiecie badań profilaktycznych dla osób powyżej czterdziestego roku życia, uchyleniu limitów w części świadczeń w leczeniu specjalistycznym oraz poprawie poziomu lecznictwa onkologicznego i kardiologicznego w szpitalch.

Wkład zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia weszli:

– prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (przedwodniczący),

– mgr farm. Michał Byliniak,

– prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała,

– Zofia Małas, pielęgniarka dyplomowana,

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja,

– lek. spec. Filip Płużański,

– lek. spec. Andrzej Zapaśnik.

Fot. Pixabay

Szef resortu zdrowia poinformował również, że powstanie rezerwa szczepionek przeciw grypie.

– Zbudujemy rezerwy na ponad 500 tys. szczepionek. Jesteśmy po zakończonym postępowaniu zorganizowanym przez Agencję Rezerw Materiałowych. Będziemy korzystali z tych ofert, które już zostały złożone – dodał Adam Niedzielski.

Fot. Pixabay

Komentarze

Komentarze