W sklepach sprzedawano jajka z niebezpieczną bakterią. Sprawdź, czy je kupiłeś!

Kupiłeś w sklepie jajka? Uważaj! Może czaić się w nich groźna bakteria. Jak sprawdzić, czy to niebezpieczny produkt? Przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła bakterię Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj w trzech z pięciu badanych próbek.

Podano szczegółowe informacje, dotyczące niebezpiecznego produktu.

Świeże jaja „Ferma Drobiu Józef Kaczała” klasa A, klasa wagowa L, 10 szt.

Kod na skorupkach jaj – 2PL 02141304

Nr partii / termin przydatności do spożycia: 28.09.2020 r.

Producent – Fermy Drobiu Józef Kaczała, Sokołowice 90A, 56-400 Oleśnica, WNI PL 02141304

Numer zakładu pakowania jaj: PL 02145906

Przeprowadzono już kontrolę zakładu pakowania jaj. Ustalono również listę dystrybucyjną jajek. Razem z właścicielem fermy uzgodniono, że z własnej woli wycofa on produkt z rynku

Pobrano również próby podeszwowe ze wszystkich stad fermy w Sokołowicach.

Nie powinniśmy spożywać tych jajek, szczególnie na surowo. Pamiętajmy, że bakterie, które znajdują się na skorupkach, łatwo mogą przenieść się na inne powierzchnie.

fot. GIS

Ponadto wykryto bakterię Salmonella Enteritidis w próbkach kału, które pobrano na jednej z ferm kur niosek.

Oznaczenie na skorupce – 3PL 26111313

Numery partii/ data przydatności do spożycia:

nr partii / data przydatności do spożycia: 30.09.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 01.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 02.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 03.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 04.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 05.10.2020

nr partii / data przydatności do spożycia: 06.10.2020

Producent – Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Tomasz Niewczas Tychów Nowy 60, 27 – 220 Mirzec, WNI 26111313

Dystrybutor: Zakład pakowania jaj – Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas Tomasz Niewczas Tychów Nowy 60, 27 – 220 Mirzec WNI 26115902

Jaja zostały wycofane z rynku, a stado, u którego wykryto Salmonella Entritidis, dostarczono do ubojni drobiu. Tych jajek również nie należy jeść.

Fot. Pixabay

Komentarze

Komentarze